NUTTIGE LINKS

Nalatenschap

 

Http://www.notaris.be/ - Notariaten Belgie

Http://www.testament.be - Testament


Vastgoed organisaties

 

Http://www.BIV.be - BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Http://www.CIB.be - Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB)

Http://www.cepi.eu - The Conseil européen des Professions immobilières (CEPI)

Http://www.rics.org - Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Http://www.fiabci.be - FIABCI


Informatie opzoeken

 

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_der_Buurtwegen - Atlas van Buurtwegen

Http://www.felixarchief.be - Felix archief Antwerpen

Http://zoominopuwdak.antwerpen.be - Dakisolatie controleren Antwerpen

Http://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoets - Watertoets

Http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/Taken/registratie.htm - Registratie kantoor

Http://www.nbb.be - Nationale Bank België

Http://www.ovam.be - Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)

Http://www.energiesparen.be - Vlaams Energie Agenschap (VEA)

Http://www.ruimtelijkeordening.be - Ruimtelijke ordening

Http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/3303/De_Vlaamse_wooncode_2006.pdf - Vlaamse wooncode

Http://www.agiv.be/gis/ - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0208/53K0208001.pdf - Verplichte brandverzekering

Http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/elektriciteit/controle_installations/ - Verplichte elektriciteitscontrole om de 25 jaar

Http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ - Indexatie huurprijs

Http://www.renteopdevoet.be - Rentevoet vergelijken

Http://www.energiesparen.be/node/3100?leeg=1 - EPC-nr vergelijken

Http://www.slapenderekeningen.be - Slapende rekeningen

Http://www.ngi.be/topomapviewer/public - Topomap Viewer

Http://www.ri-ant.be - Riolering

Http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies/verzekering-gewaarborgd-wonen - Verzekering gewaarborgd wonen

Http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/PDF/BIV_Regl_Plichtenleer%281%29.pdf - Plichtenleer erkend BIV-vastgoedmakelaar


Overzicht

 

Http://www.premiezoeker.be - Subsidies